ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Ε. ΟΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ COSMOTE E-VALUE

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Ε. ΟΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ COSMOTE E-VALUE

Έως το τέλος του 2020 οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που αφορούσαν του υπαλλήλους της μητρικής ΟΤΕ διαπραγματεύονταν και υπογράφονταν από την ΟΜΕ ΟΤΕ κατ’ εξουσιοδότηση όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων. Αυτό πλέον έχει αλλάξει από τις αρχές του 2021, με την απόσχιση και τη μεταφορά των εργαζομένων στις θυγατρικές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργαζομένων είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης των επιχειρησιακών σωματείων σε κάθε εταιρεία. Για τον παραπάνω λόγο και σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΟΜΕ ΟΤΕ και όλων των σωματείων, δημιουργήθηκαν σε κάθε εταιρεία (μητρική και θυγατρικές), επιχειρησιακά σωματεία, ώστε να είναι έτοιμα να κάνουν αυτά μαζί με την ΟΜΕ ΟΤΕ τις διαπραγματεύσεις.

Στη θυγατρική COSMOTE e-Value, το Πανελλαδικό Επιχειρησιακό Σωματείο που θα διαπραγματευτεί τη νέα σύμβαση, έχει ήδη συσταθεί με την ονομασία Σύλλογος Εργαζομένων COSMOTE e-Value.

Το νέο σωματείο, μας ενημέρωσε πριν λίγες ημέρες ότι σύμφωνα με το καταστατικό του, κλείνει άμεσα το μητρώο μελών του, ώστε να προχωρήσει σε εκλογές ανάδειξης των αντιπροσώπων που θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της νέας Σύμβασης στην εταιρεία COSMOTE e-Value.

Λόγω:

  • Του περιορισμένου χρόνου ως την καταληκτική ημερομηνία,
  • Των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας,
  • Του κινδύνου τα μέλη μας, εργαζόμενοι της COSMOTE e-Value, να μην μπορούν να ασκήσουν το θεμελιώδες δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα επόμενα 3 χρόνια,

Ο ΠΑ.Σ.Ε. ΟΤΕ με τη συνδρομή του νομικού μας συμβούλου και κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση αποφάσισε:

  • Να υπάρξει ενημέρωση για την αναγκαιότητα συμμετοχής μας στο επιχειρησιακό σωματείο της COSMOTE e-Value , ώστε να μην απολεσθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αυτό, για τα επόμενα 3 χρόνια. Οι επόμενες συμβάσεις που θα υπογραφούν στην COSMOTE e-Value θα πρέπει να μπορούν να συνδιαμορφωθούν και από εμάς, γεγονός που επιτυγχάνεται, εάν κάποιος είναι εγγεγραμμένος στο επιχειρησιακό σωματείο της COSMOTE e-Value.
  • Να αποσταλεί άμεσα στο σωματείο της COSMOTE e-Value, λίστα των μελών μας που εργάζονται στη COSMOTE e-Value, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής τους στο επιχειρησιακό σωματείο.
  • Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου της COSMOTE e-Value, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ:  Όποιο μέλος μας δεν επιθυμεί την εγγραφή του στο νέο επιχειρησιακό σωματείο της COSMOTE e-Value μπορεί από σήμερα και οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ζητήσει τη μη συνέχιση της διαδικασίας εγγραφής του, απαντώτας σε αυτό το email.

Επίσης ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του, από το νέο σωματείο της COSMOTE e-Value χωρίς καμία υποχρέωση.