ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η χώρα μας εισέρχεται από το πρωί του Σαββάτου 7/11, ξανά σε ένα οριζόντιο καθεστώς αναστολής δραστηριοτήτων για ολόκληρη τη χώρα, διάρκειας τριών εβδομάδων.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τους εργαζόμενους της χώρας, ιδιαίτερα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για την καθημερινή μάχη που δίνει απέναντι σε μια πρωτοφανή απειλή.

Στον Όμιλο ΟΤΕ η σκέψη μας βρίσκεται ξανά δίπλα στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, των καταστημάτων και των τεχνικών, που θα κληθούν να επαναλάβουν τον άθλο της προηγούμενης περιόδου, όπου με απόλυτο επαγγελματισμό και καθημερινή προσπάθεια, εξασφάλισαν την απρόσκοπτη παροχή του αναγκαίου για την κοινωνία και τη χώρα αγαθού της επικοινωνίας.

Προέχει η διασφάλιση της δημόσιας και προσωπικής υγείας.

Κάθε άλλος επιχειρησιακός ή ατομικός στόχος μπορεί να μπει προσωρινά σε δεύτερη μοίρα. Υποχρέωση και καθήκον όλων μας η ευθυγράμμιση με τις αποφάσεις της Πολιτείας και τις οδηγίες της Εταιρείας, στην εθνική προσπάθεια να αναχαιτίσουμε την εξάπλωση του ιού και να επανέλθουμε σύντομα στην κανονικότητα.

Καλούμε την Εταιρεία αξιοποιώντας την εμπειρία της προηγούμενη περιόδου, να επεκτείνει τη δυνατότητα τηλεεργασίας στην πλειοψηφία των εργαζομένων που είναι εφικτό να εργαστούν απομακρυσμένα.

Ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες καθώς και για τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής που θα στερηθούν την ασφάλεια της οικίας τους για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών.

Ο Σύλλογός μας έχει έγκαιρα ζητήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και παρακολουθεί την καθημερινή εφαρμογή τους, εξετάζει όλες τις αναφορές που του γνωστοποιούνται και είναι σε ετοιμότητα για παρεμβάσεις όπου αυτές απαιτούνται.

Με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και αλληλεγγύη θα ξεπεράσουμε την κρίση.

ΠΑ.Σ.Ε. ΠΑΝΤΟΥ!