ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνουμε όλοι μας πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Μέσα σε αυτόν τον ορυμαγδό των εξελίξεων, των αλλαγών, της αβεβαιότητας, αλλά και πληθώρας παραπόνων των μελών μας, καλούμε τη Διοίκηση της εταιρείας να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές και τροποποιήσεις στη διαδικασία αξιολόγησης που είναι σε εξέλιξη.

Αναγνωρίζουμε ότι ορθά η Διοίκηση έχει παρατείνει έως το τέλος Μαρτίου τη διαδικασία αξιολόγησης, αλλά λόγω και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω παράταση της ημερομηνίας δεδομένων και των αυστηρότερων μέτρων στις μετακινήσεις. Θεωρώντας ότι η αξιολόγηση παίζει τον πλέον καθοριστικό ρόλο για την πορεία του κάθε εργαζομένου, ζητούμε να τεθεί νέα καταληκτική ημερομηνία, αφού ληφθεί υπόψη ότι θα απαιτηθεί και κάποιο χρονικό διάστημα για να λειτουργήσει σωστά η διαδικασία με προσωπικές συνεντεύξεις και ηρεμία κατά τη διάρκεια της συνάντησης όπως ορίζει η σχετική πολιτική. Η Διοίκηση θα πρέπει να σεβαστεί τόσο την πολιτική την οποία η ίδια έχει θεσπίσει όσο και τους ίδιους τους συναδέλφους – εργαζόμενους της εταιρείας.

Επιπλέον καλούμε τη Διοίκηση να προβεί σε μία εποικοδομητική και όχι τιμωρητική διαδικασία αξιολόγησης, μια διαδικασία που θα λαμβάνει υπόψη της αποκλειστικά και μόνο την πραγματική απόδοση του αξιολογούμενου και όχι προσωπικές απόψεις ή κάποιες καμπύλες.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στα δύσκολα οι συνάδελφοι είναι επί των επάλξεων και περισσότερο από ποτέ έτοιμοι να βοηθήσουν όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα και στο παρελθόν (ΣΣΕ 2011, πυρκαγιές, πλημμύρες, κ.ά.), αλλά και με αυταπάρνηση κάνουν και αυτήν την περίοδο. Όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος της εταιρείας στην πρόσφατη επιστολή του ανέφερε θέλοντας να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους που συναισθανόμενοι αυτήν την αναγκαιότητα ανταποκρίνονται στο έπακρο στην εθνική προσπάθεια ώστε να μείνει όρθια η χώρα και να μπορέσει η εταιρεία μας να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις που δέχεται.

Όπως τώρα νιώθουμε όλοι ευγνώμονες και υπερήφανοι για αυτούς τους συναδέλφους όταν λήξει η περίοδος της κρίσης θα πρέπει να τους συμπεριφερθούμε όπως τους αξίζει με σεβασμό, εμπιστοσύνη και κυρίως δίκαια, αξιολογώντας τη συνολική τους απόδοση για το έργο τους και πόσο αφοσιωμένοι είναι στην εταιρεία. Είναι στο χέρι όλων μας να αναστραφεί το κλίμα που έχει δημιουργηθεί όλη την προηγούμενη περίοδο.

Με αυτό το σκεπτικό, καλούμε την ΟΜΕ–ΟΤΕ να αιτηθεί την παράταση της διαδικασίας για το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας.

Μαζί θα τα καταφέρουμε!