ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις 27/11/2019  παρακολουθήσαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο facebook, τη δημιουργία μίας νέας ομάδας με την ονομασία «Μέλη του ΠΑΣΕ – ΟΤΕ» η οποία εν τέλει, σύμφωνα με τη δημιουργό της, απευθύνεται σε όλους του υπαλλήλους του Ομίλου ΟΤΕ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ιδιωτική και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τον ΠΑΣΕ–ΟΤΕ και τα επίσημα όργανά του.

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπείται και εκφράζεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα μέσω ενυπόγραφων ανακοινώσεων τις οποίες κοινοποιεί στα μέλη του με email και μέσω της ιστοσελίδας μας www.pase-ote.gr και ουδέποτε έχει εξουσιοδοτήσει τρίτα πρόσωπα είτε είναι μέλη του είτε όχι, να πράττουν αντί αυτού πόσο μάλιστα εν αγνοία μας όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Παρακαλούμε τα μέλη μας να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ειδικότερα σε ενημερώσεις οι οποίες δεν προέρχονται από τα επίσημα όργανα του Συλλόγου μας.