ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΤΙΚΟΥ Τ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ-ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΤΙΚΟΥ Τ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ-ΡΟΔΟΠΗΣ

30/01/2019

Η στάση της πλειοψηφίας της ΑΚΕ στην Τοπική Διοικούσα Ξάνθης – Ροδόπης βρίσκεται έξω από κάθε συνδικαλιστική πρακτική, αλλά και μακριά από τις αρχές και τους σκοπούς του Σωματείου μας.

Με επίδειξη «δύναμης» της πλειοψηφίας ο Πρόεδρος αποφάσισε για δραστηριότητες και για κοπή πίτας χωρίς να ενημερώσει κανέναν, πόσο μάλλον χωρίς να πάρει έγκριση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας στην Ξάνθη.

Αποφασίζει μόνος του με τις ευλογίες της παράταξής του και μόνο, μετατρέποντας το Σύλλογο σε πολιτιστικό – εξωραϊστικό.

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Οι συνάδελφοι τόσο στα Τηλεφωνικά Κέντρα όσο και στις υπόλοιπες λειτουργίες της εταιρείας είναι καθημερινά αντιμέτωποι με πληθώρα προβλημάτων και σε αυτά οφείλουμε να ανταποκριθούμε.

Άμεσα σε καλούμε να προσδιορίσεις ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε να κουβεντιάσουμε όλα τα παραπάνω και να αναζητηθούν λύσεις.

Όλοι μαζί μπορούμε.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ Τ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ – ΡΟΔΟΠΗΣ

                     ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                      ΑΓΟΥΔΗ ΧΡΥΣΑ

                                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ