ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟΝ Ο.ΜΕ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟΝ Ο.ΜΕ.Δ.

Συνάδελφοι,

Έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις με τον ΟΜΕΔ και την πρόταση των μεσολαβητών για κείμενο σύμβασης μεταξύ ΠΑΣΕ-ΟΤΕ και COSMOTE E-VALUE, η ΑΚΕ-ΠΑΣΕ αισθάνεται απολύτως δικαιωμένη για τη θετική στάση ωριμότητας, που επέδειξε στο συγκεκριμένο θέμα.

Μείναμε μακριά από στείρες παραταξιακές αντιπαραθέσεις και βάλαμε πάνω απ’ όλα το συμφέρον των εργαζομένων της COSMOTE E-VALUE. Κύρια επιδίωξή μας ήταν και είναι η θεσμική τους κατοχύρωση, καθώς και η εργασιακή τους αξιοπρέπεια.

Η πρόταση της μεσολάβησης για αύξηση 2%, παροχή επιδόματος φύλαξης τέκνων, ένταξης των εργαζομένων στο group1, καθώς και ένταξη του καθεστώτος των αργιών στην κείμενη νομοθεσία, αποτελεί μια αρχική βάση συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Η ΑΚΕ-ΠΑΣΕ με συνέπεια θα συνεχίσει να είναι παρούσα στις εξελίξεις, διαφυλλάσοντας με το κύρος της τη διαδικασία.

Καλούμε όλες τις παρατάξεις του Συλλόγου σε κοινό μέτωπο για σημαντική βελτίωση των όρων της πρότασης του ΟΜΕΔ. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζομένους της COSMOTE E-VALUE, μέχρι την οριστική δικαίωση!

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΚΕ ΠΑΣΕ