Ανακοίνωση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ανακοίνωση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Υπογράφηκε χθες η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ΟΤΕ με διάρκεια ισχύος τα δύο χρόνια. Ως παράταξη εξαρχής θέσαμε στόχο μια Συλλογική Σύμβαση που θα έχει θετικό πρόσημο για όλους τους εργαζόμενους. Στην προσπάθεια αυτή καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω των εκπροσώπων μας τόσο στην ΟΜΕ–ΟΤΕ, όσο και στη διαπραγματευτική ομάδα, με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βελτίωση των όρων της νέας σύμβασης οι οποίες αποτυπώνονται στα πρακτικά της διαπραγμάτευσης που για πρώτη φορά κρατούνται με δική μας απαίτηση.

Η παρούσα σύμβαση είναι σε θετική κατεύθυνση και βελτιώνει τους όρους της προηγούμενης Ε.Σ.Σ.Ε. παρότι δεν ικανοποιεί όλους τους στόχους που είχαμε θέσει, όπως και καμία σύμβαση δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες όλων.

Ειδικότερα, για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο ο εισαγωγικός μισθός στον ΟΤΕ διαμορφώνεται στα 793,1€ το 2019 και οι αυξήσεις που θα καταβληθούν είναι 2% το 2018 και 3% το 2019. Χορηγούνται σε όλους κουπόνια 240€ και για όσους έχουν μικτές μηνιαίες αποδοχές λιγότερες των 1300€ θα τους καταβληθούν επιπλέον 260€ ετησίως (σύντομα με προπληρωμένη κάρτα).

Για τους εργαζόμενους προ του 2015 1% για το 2018 και 0,5% για το 2019 με 35ωρο και διασφάλιση από απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους όσο η σύμβαση διαρκεί καθώς διατηρείται η ρήτρα επαναφοράς.

Σε ότι αφορά την αποζημίωση απόλυσης για την οποία η διοίκηση εξαρχής απαίτησε την κατάργηση των 9 τακτικών μισθών τελικά διαμορφώθηκε σε τρεις κατηγορίες όπου οι εργαζόμενοι έως 10-6-99 διατηρούν την αποζημίωση ως έχει, οι εργαζόμενοι από 11-6-99 μέχρι 14-7-05 την αποζημίωση και 7 τακτικούς μισθούς και τέλος για τους εργαζόμενους μετά την παραπάνω ημερομηνία την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία, χωρίς πλαφόν.

Η κατοχύρωση δικαιώματος αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης γίνεται για όλους στα 25 έτη και το δάνειο θα μπορεί να το παίρνει κάποιος με τη συμπλήρωση των 25 ετών στην εταιρία αναγνωρίζοντας μόνο το χρόνο φοίτησης στη σχολή του ΟΤΕ. Το ατομικό δάνειο με ανώτερο ποσό τις 5.000€ θα δίνεται έως 4 φορές στον εργασιακό βίο και δεν θα ξεπερνά το 4πλάσιο των μηνιαίων αποδοχών.

Εναρμονίζονται οι άδειες ασθένειας στις 30 εργάσιμες ημέρες για όλους και για τις σοβαρές ασθένειες όπως περιγράφονται στους πίνακες του ομαδικού ασφαλιστηρίου, διπλασιάζονται. Για όσους εργαζόμενους μέχρι το 2005 είχαν το δικαίωμα συσσώρευσης διατηρούν για χρήση το πλήθος των ημερών άδειας ασθένειας που έχουν συσσωρεύσει.

Το εκτός έδρας διαμορφώνεται πλέον στα 90km για όλους. Καταργούνται σωρεία επιδομάτων τα οποία στην ουσία τους ήταν ανενεργά και κάλυπταν προηγούμενες εποχές και όσοι λίγοι τα ελάμβαναν ενσωματώνονται στις αποδοχές τους.

Εντάσσονται στην Ε.Σ.Σ.Ε. και επικαιροποιούνται οι βάρδιες 5/3 και ανανεώνονται όλες οι συμβάσεις οι οποίες έληγαν (NOC, Standby, Ωράριο των Καταστημάτων). Συστήνονται κοινές ομάδες εργασίας ΟΜΕ–ΟΤΕ και Διοίκησης προκειμένου να δοθεί λύση σε σειρά θεμάτων όπως:

  • Δημιουργία συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού προγράμματος και πιθανή συσχέτιση με το Λογαριασμό Νεότητας.
  • Αναγνώριση τίτλων σπουδών σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας.
  • Δυνατότητα, όροι και πεδίο εφαρμογής για τηλεργασία.

Επίσης το επόμενο διάστημα θα εξεταστεί η δυνατότητα παροχής επιπλέον προσφορών σε τηλεπικοινωνιακό πακέτο καθώς και σε προϊόντα του Ομίλου ΟΤΕ.

Επίσης κατά τη διαπραγμάτευση τέθηκαν εκκρεμή ζητήματα προς επίλυση που δεν άπτονται της Συλλογικής Σύμβασης και συμφωνήθηκε εγγράφως η επίλυσή τους όπως η ένταξη των δανεισμένων στον ΟΤΕ, το προσωπικό καθαριότητας, κοκ.

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει εκτός των παραπάνω και όλα τα εργασιακά κεκτημένα που είχαν κατοχυρωθεί με προηγούμενες συμβάσεις και οι οποίες συνεχίζονται με την παρούσα σύμβαση να διατηρούνται (όλα τα επιδόματα, αποζημίωση απόλυσης, κεφάλαιο αλληλοβοήθειας, ΟΠΑΚΕ, οικογενειακό επίδομα, κλπ).

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους της Cosmote E-value άμεσα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι όπως το νομικό πλαίσιο ορίζει για την πραγματοποίηση Συλλογικής Σύμβασης.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Στο νέο εργασιακό περιβάλλον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με μνημονιακές πολιτικές όπου οι ΣΣΕ τίθεται κάθε φορά σε διαπραγμάτευση από μηδενική βάση χωρίς τη νομική, πολιτική στήριξη οι εργαζόμενοι οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα κάθε φορά τις διαπραγματεύσεις.

Ως Ενωτικό ψηφοδέλτιο εργαζομένων ΠΑΣΕ–ΟΤΕ λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους στηρίξαμε τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε. δημιουργώντας έτσι μια ισχυρή αφετηρία για τη δημιουργία πλαισίου με το οποίο μπορούμε να χτίσουμε για το μέλλον.