ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίον εντάσσονται πλέον οι εργαζόμενοι στη χώρα μας είναι ο e-ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) και σε αυτόν υπάγονται οι κλάδοι ασφάλισης (ΤΑΥΤΕΚΩ, ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ) που είναι οι εναπομείναντες των προγενέστερων ασφαλιστικών ταμείων.

Το που θα ασφαλίσει η κάθε εταιρεία το προσωπικό της το ορίζει ο Νόμος και δεν το επιλέγει ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος.

Έτσι λοιπόν όσοι από ΟΤΕ πήγαν στην CTS δεν αλλάζει για αυτούς ο Κλάδος Ασφάλισης καθώς η εταιρεία ασφάλιζε το προσωπικό της στο πρώην ΤΑΠΟΤΕ – ΤΑΥΤΕΚΩ.

Όσοι από τον ΟΤΕ πήγαν στην Cosmote e-Value o Κλάδος Ασφάλισης από ΕΦΚΑ πρ. ΤΑΠ-ΟΤΕ & ΤΑΥΤΕΚΩ αλλάζει σε ΕΦΚΑ ΙΚΑ με διαφορά στην κράτηση υπέρ ΕΦΑΠΑΞ που από 4% επί του τακτικού μισθού παύει να παρακρατείται.

Όσοι από τον ΟΤΕ πήγαν στη Γερμανός και δεν εργάζονται σε κατάστημα, ισχύει ότι και για την Cosmote e-Value.

Όσοι από τον ΟΤΕ πήγαν στη Γερμανός και εργάζονται σε κατάστημα και έχουν πρωτοασφαλιστεί μετά το 1993, μεταφέρθηκαν στον ΕΦΚΑ Κλάδος ΙΚΑ και συνεχίζεται η κράτηση υπέρ ΕΦΑΠΑΞ 4% η οποία περιγράφεται ως ΕΤΕΑΕΠ – ΤΑΠΙΤ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών Κλάδος ΤΑμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα).

Όσοι από τον ΟΤΕ πήγαν στη Γερμανός και εργάζονται σε κατάστημα και έχουν πρωτοασφαλιστεί πριν το 1993, μεταφέρθηκαν στον ΕΦΚΑ Κλάδος ΙΚΑ και η κράτηση υπέρ ΕΦΑΠΑΞ από 4% γίνεται 0,4% η οποία περιγράφεται ως ΕΤΕΑΕΠ – ΤΑΠΙΤ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών Κλάδος ΤΑμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα).

Οι κρατήσεις υπέρ κύριας και επικουρικής σύνταξης δεν αλλάζουν.

Πριν τις γιορτές έγινε αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας να δοθεί η δυνατότητα επιλογής φορέα ασφάλισης για τους κλάδους σύνταξης (κύριας / επικουρικής) και εφάπαξ για τους εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν στις εταιρείες Γερμανός και Cosmote Evalue.

Το αίτημα έτυχε αποδοχής από το Υπουργείο, η τροπολογία έχει υπογραφεί και αναμένεται να έρθει, σε κάποια από τις επερχόμενες συνεδριάσεις της βουλής για ψήφιση.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από το HR για τη διαδικασία και την προθεσμία επιλογής κλάδου ασφάλισης όταν και εφόσον υπερψηφιστεί η τροπολογία.

Με τον Νόμο 4670/2020 καταργήθηκαν οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για την χορήγηση εφάπαξ. Το ΕΦΑΠΑΞ δίνεται μόνο όταν κάποιος βγει στη σύνταξη. Δυνατότητα να πάρει κάποιος το ΕΦΑΠΑΞ πριν συνταξιοδοτηθεί δεν υπάρχει.

Επειδή υπήρξαν αρκετά ερωτήματα συναδέλφων, για το τι τελικά να επιλέξουν, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι, πως η απόφαση αποτελεί προσωπική επιλογή για κάθε εργαζόμενο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, η ημερομηνία πρόσληψης, η οικογενειακή κατάσταση, ο ατομικός και οικογενειακός προγραμματισμός κοκ.

Το ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε σε όλους η εταιρεία είναι αρκετά κατατοπιστικό και αναφέρεται στις διαφορές των δυο ταμείων τόσο ως προς τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και ποιοι θίγονται από την αλλαγή αλλά και για την εφάπαξ παροχή.

Για οποιαδήποτε ερωτήματα επικοινωνήστε με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του σωματείου προκειμένου να δοθούν απαντήσεις.

Με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και αλληλεγγύη θα ξεπεράσουμε την κρίση.