ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑ.Σ.Ε. ΟΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑ.Σ.Ε. ΟΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ο ΠΑ.Σ.Ε.–ΟΤΕ στέκεται πάντα στο πλευρό των εργαζομένων. Υλοποιώντας τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων ο Σύλλογός μας παρέστη διαπαραταξιακά με επικεφαλής τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα και με το νομικό σύμβουλο κ Σπ. Μήτσουρα χθες στην επιθεώρηση εργασίας και σήμερα στην εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων για υποθέσεις που αφορούν αναγκαστικές μετακινήσεις εργαζομένων από τις κεντρικές υπηρεσίες. Πρόκειται για τα απόνερα της κρυφής «εθελουσίας» της προηγούμενης περιόδου, όπου με την απειλή της μετακίνησης κατηγορίες εργαζόμενων πιέστηκαν να συμμετάσχουν στην εθελουσία.

Με αυτήν την κοντόφθαλμη λογική, της με κάθε τρόπο μείωσης του εργατικού κόστους, η εταιρεία σβήνει με μιας την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν εδώ και δεκαετίες οι εργαζόμενοι να υποστηρίξουν την εταιρεία και να τη φέρουν πρώτη στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Από πλευράς μας επαναλάβαμε την πάγια θέση μας ότι οι παραπάνω ενέργειες συνιστούν σκόπιμη βλαπτική μεταβολή καθώς δεν προκύπτει με κανέναν τρόπο η υπηρεσιακή αναγκαιότητα για την υλοποίησή τους.

Όσον αφορά το επίδομα θέσης ευθύνης θα προτείναμε να μετονομαστεί σε «επίδομα προσωπικότητας» αφού σύμφωνα με τα λεγόμενα του νομικού εκπροσώπου της εταιρείας στο σημερινό δικαστήριο αυτό δίνεται στο φυσικό πρόσωπο και θα συνεχίσει να δίνεται αφού δεν συνδέεται με τη θέση, αλλά με τον εργαζόμενο.

Ο ΠΑΣΕ–ΟΤΕ θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια των μελών του σωματείου για την προάσπιση των εργασιακών τους κεκτημένων.

Κανείς εργαζόμενος μόνος, τώρα και πάντα.

ΠΑ.Σ.Ε. ΠΑΝΤΟΥ!