ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ COVID-19

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ COVID-19

Με πρόσφατες ενέργειές μας αναδείξαμε την αναγκαιότητα, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της επιχειρησιακής συνέχειας στην εταιρεία, να διενεργούνται προληπτικά και εθελοντικά τεστ για covid 19 στους συναδέλφους που επιστρέφουν από άδειες ή στους συναδέλφους όπου συγγενικά τους πρόσωπα παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα, σε συνεργασία πάντα με το γιατρό εργασίας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για διενέργεια προληπτικών εξετάσεων είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Αναγνωρίζει την υποχρέωσή της για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση υγειών συνθηκών εργασίας και καλούμε την εταιρεία να αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος που τελικά θα προκύψει για τον εργαζόμενο (μετά τη χρήση της ομαδικής ασφάλισης) και να παρέχει πανελλαδική κάλυψη ώστε να μπορεί να απαιτεί αναλόγως τα εξής:

“Ανάλογα με τις εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζει το εκάστοτε διαγνωστικό κέντρο, ενδεχομένως να σας ζητηθεί η υπογραφή εξουσιοδότησης για τη διαβίβαση τυχόν θετικών αποτελεσμάτων στον Ιατρό Εργασίας της εταιρείας μας, απευθείας από το διαγνωστικό κέντρο. Σκοπός της διαβίβασης είναι η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων μονάδων του Ομίλου ΟΤΕ, ούτως ώστε να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης της δευτερογενούς μετάδοσης στους χώρους εργασίας,  σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).”

Η δύναμής μας ο Σύλλογός μας.