ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Από την αρχή αυτής της πανδημίας ο Σύλλογός μας με υπευθυνότητα έθεσε ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων, καθώς και των πελατών και των συνεργατών της εταιρείας.

Αρνηθήκαμε να διολισθήσουμε στο λαϊκισμό και στα οφέλη που η εκμετάλλευση της ανθρώπινης αγωνίας πρόσκαιρα φέρνει.

Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε δίπλα στους εργαζομένους, στην εταιρεία και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο, ώστε να παρέχεται αδιάλειπτα το αγαθό της επικοινωνίας. Γνωρίζαμε επίσης ότι η συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας είναι αναγκαία για τον περιορισμό της πρωτοφανούς ύφεσης και της ανεξέλεγκτης αύξησης της ανεργίας.

Παράλληλα είχαμε έγκαιρα ζητήσει -και παρακολουθούμε έκτοτε- όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων, τόσο στην αρχική φάση όσο και στην πρόσφατη αναζωπύρωσή της.

Σε συνέχεια και της πρόσφατης ανακοίνωσης της εταιρείας, καλούμε όλους τους εργαζομένους, ιδιαίτερα αυτούς με αντικείμενο που δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί με εξ’ αποστάσεως εργασία, να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα προληπτικά μέτρα (και τις ειδικές οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί ή θα δοθούν)  που λαμβάνει η εταιρεία, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και τη μέγιστη προστασία όλων μας. Παράλληλα η διενέργεια προληπτικών ελέγχων που έχει προταθεί από εμάς θα αποτελέσει ενισχυτικό μέτρο προστασίας.

Απέναντι στο φόβο και τη δραματοποίηση οφείλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε και να προχωράμε ως κοινωνία και άνθρωποι και εν μέσω covid-19. Ο Σύλλογός μας είναι εδώ, για να αναδεικνύει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις σας, αλλά και να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις όπου είναι αναγκαίο.

Η Δύναμή μας – Ο Σύλλογός μας!