ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ

Συνεδρίασε σήμερα η διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΜΕ ΟΤΕ με την παρουσία και των Προέδρων των πρωτοβάθμιων σωματείων, για να πάρει αποφάσεις σχετικά με την «κρυφή» εθελούσια έξοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη και τις αυξανόμενες πιέσεις προς τους συναδέλφους, καθώς και για την πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας για τον τερματισμό της λειτουργίας των περιφερειακών ΣΥΠ και D2D, με το εκβιαστικό δίλημμα «εθελούσια ή μετακίνηση στα Call Centers».

Διαμορφώθηκε κοινή συνισταμένη για τη συνέχεια των ενεργειών μας, ώστε κανείς εργαζόμενος να μην νιώθει μόνος απέναντι στις πιέσεις της Εταιρείας.

Άμεσα η ΟΜΕ ΟΤΕ θα καλέσει τη διοίκηση σε συνάντηση, όπου θα κατατεθεί πλαίσιο προτάσεων για τη διασφάλιση των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας και για την αποφυγή οποιασδήποτε βλαπτικής μεταβολής. Επίσης θα εξεταστεί η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η τηλεργασία και να εκτιμηθούν οι κατά περίπτωση ειδικότερες δεξιότητες του εκάστοτε εργαζομένου, ώστε να μπορούν να απορροφηθούν σε άλλες υπηρεσίες που θα συνάδουν με τις δεξιότητες, τα τυπικά προσόντα και την εργασιακή τους εμπειρία.

Σε όσους συναδέλφους δέχονται πιέσεις για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα «εθελούσιας» αποχώρησης, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για προφορικές οχλήσεις, τους παροτρύνουμε να ζητούν τις προτάσεις αυτές γραπτώς προς αποφυγήν παρερμηνειών και να συζητούν με τους προϊσταμένους τους τη δυνατότητα παρουσίας εκπροσώπου, είτε των σωματείων τους είτε της ΟΜΕ ΟΤΕ στις σχετικές συζητήσεις.

Αυτήν την κρίσιμη ώρα,  με την ενεργό συμμετοχή και τη συσπείρωσή σας γύρω από το σύλλογό μας, θα θέσουμε τα πλαίσια ώστε να πορευτούμε όλοι μας με ασφάλεια στην επόμενη ημέρα.