ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Σύλλογός μας τις  τελευταίες  ημέρες, έχει γίνει αποδέκτης αρκετών ερωτημάτων από συναδέλφους κυρίως των τηλεφωνικών μας κέντρων, οι οποίοι καθώς έχουν ενημερωθεί ότι θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 18/5 σταδιακά να επιστρέφουν στους χώρους εργασίας τους, ανησυχούν εύλογα για τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας.

Πιστεύουμε  σαφώς ότι η εταιρεία έχει δείξει αντανακλαστικά κι έχει λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα  προστασίας από τον COVID -19 για το σύνολο των εργαζομένων, ιδιαίτερα στα κτίρια μαζικής εργασίας όπως αυτό της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης  και της Πάτρας, ώστε να διασφαλιστεί το ύψιστο αγαθό της δημόσιας υγείας.

Θεωρούμε όμως απαραίτητο να υπάρξουν οι απαιτούμενες απολυμάνσεις από εξειδικευμένα συνεργεία  σε χώρους όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση το προηγούμενο διάστημα, όπως και να ληφθούν όλα τα τεχνικά μέτρα για τη σωστή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να περιοριστεί η μηχανική διάδοση του ιού μέσω των ρευμάτων αέρα που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων (βλ. σχετική εγκύκλιο23-04-2020/Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635 του Υπουργείου Υγείας).

Αναμένουμε από την Εταιρεία να προστατέψει το σύνολο των συναδέλφων μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και πραγματοποιώντας ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία όλων των εργαζομένων και να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση όλων στην καθημερινότητα.