ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του αρμόδιου Υπουργείου καλούνται οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν συστήματα κεντρικού κλιματισμού, να προβούν στα απαραίτητα τεχνικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν αυξημένη παροχή φρέσκου αέρα σε όλους τους κλιματιζόμενους χώρους και πλήρη αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα στους χώρους εργασίας.

Καθώς την ερχόμενη εβδομάδα όπως ανακοίνωσαν οι μετεωρολόγοι θα έχουμε το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης, καλούμε τη διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ να εκδώσει ακριβείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση των κλιματιστικών μονάδων στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Yπουργείου Υγείας.

Ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή απαιτείται στα  καταστήματα του Ομίλου, σε πολλά από τα οποία είναι δύσκολος ο φυσικός εξαερισμός καθώς τα παράθυρα τους δεν έχουν τη δυνατότητα ανάκλησης με αποτέλεσμα τη δημιουργία επιβαρυμένης ατμόσφαιρας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το κοινό.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.–ΟΤΕ έχει από χρόνια καταγγείλει τη λανθασμένη νοοτροπία παλαιότερων ετών που μετέτρεψε πολλά από τα καταστήματα του εμπορικού δικτύου του ομίλου σε ασφυκτικούς χώρους χωρίς φυσικό εξαερισμό. Τοποθετώντας για λόγους ασφάλειας αλεξίσφαιρα τζάμια χωρίς δυνατότητα ανάκλησης δημιούργησε, όταν δεν είναι εφικτός ο ενδεδειγμένος κλιματισμός, συνθήκες θερμοκηπίου.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών αναμένονται και επόμενες φάσεις έξαρσης της πανδημίας η οποία πιθανόν να είναι μαζί μας για καιρό ακόμα, η Εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει προστατευτικά υαλοπετάσματα και μπροστά από τις θέσεις εργασίας των πωλητών, όπως σωστά τοποθέτησε μπροστά από τις θέσεις εργασίας στα ταμεία.

Ανάλογη βαρύτητα είναι απαραίτητο να δοθεί στους μεγάλους χώρους, όπως το ΔΜ, η Παιανία, η  Αγ.Κωνσταντίνου και τα Call Centers ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή επιστροφή των συναδέλφων που εργάζονται σε αυτά. O μεγάλος αριθμός εργαζομένων σε σχέση με το λίγο χώρο που έχουν στη διάθεσή τους καθιστά αναγκαία την παρέμβαση προς την κατεύθυνση της αποσυμφόρησής τους.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο για άλλη μια φορά τον ΟΤΕ σε όλη τη χώρα μέσω της υπεύθυνης και υποδειγματικής τους στάσης. Με αυταπάρνηση συνεχίζουν πάντα στην πρώτη γραμμή για τη διασφάλιση του αγαθού της επικοινωνίας και επομένως δικαιούνται να εργάζονται σε συνθήκες που διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

Τέλος, καλούμε την Εταιρεία να εξετάσει τη  δυνατότητα χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού και στους γονείς τέκνων μη εγγεγραμμένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δεδομένου ότι δεν προβλέφθηκε για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το αντίστοιχο δικαίωμα που ισχύει στο Δημόσιο. Η Εταιρεία θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι οι γονείς αυτής της κατηγορίας έχουν καταναλώσει μεγάλο μέρος της κανονικής τους άδειας για τη φύλαξη παιδιών αυτών των ηλικιών που χρήζουν αυξημένης φροντίδας και που πολλές φορές δεν μπορεί να παρασχεθεί ακόμα και σε συνδυασμό με εφαρμογή της τηλεργασίας. Πιστεύουμε ότι υπάρχει η διάθεση να λυθεί και αυτό το πρόβλημα που είναι μικρό για τον Οργανισμό, δεδομένου ότι η επιπλέον επιβάρυνση είναι μικρή, αλλά μεγάλο για όσους το αντιμετωπίζουν.