ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παρά το γεγονός ότι ο πλανήτης και η Χώρα µας βρίσκονται εν µέσω µιας πρωτοφανούς κρίσης και ενώ όλοι οι εργαζόµενοι του Οµίλου και ιδιαίτερα οι άνθρωποι της πρώτης γραµµής, δίνουν καθηµερινά τεράστιο αγώνα για να παρέχουν αδιάλειπτη επικοινωνία στο κοινωνικό σύνολο κάνοντας µας υπερήφανους, µε ελλειπή µέτρα ατοµικής προστασίας, κινδυνεύοντας και οι ίδιοι να γίνουν φορείς της ασθένειας, η εταιρεία δια µέσω των προϊσταµένων προχωρά στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, παρότι υπήρξε διαβεβαίωση για παράταση στη διαδικασία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.

∆υστυχώς οι περισσότεροι καλούµαστε να αξιολογηθούµε τηλεφωνικά, ακόµα και αυτοί που βρίσκονται σε άδεια ειδικών συνθηκών και δεν έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα (MyHR), παροτρύνονται από τους προϊσταµένους τους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στέλνοντας e-mail στο HR !!!

Κύριοι της ∆ιοίκησης, γιατί όλη αυτή η βιασύνη;

Την ώρα που οι συνάδελφοι της πρώτης γραµµής (καταστήµατα), έχουν κερδίσει το σεβασµό όλης της κοινωνίας, έρχονται αντιµέτωποι µε απαράδεκτες – κάτω από τη βάση βαθµολογίες από προϊστάµενους και προϊσταµενίσκους που λειτουργούν µε εµπάθεια και ρεβανσισµό, προκειµένου να καλύψουν δικές τους ελλείψεις και ανικανότητα.

Το µόνο που ζητάµε, είναι να δώσετε την αξία και το σεβασµό που αρµόζει σ’ αυτούς τους ανθρώπους, να διαφυλάξετε την εργασιακή ηρεµία και να αναδείξετε το σηµαίνοντα ρόλο τους, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγµή τώρα, που έµπρακτα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν µε ανιδιοτέλεια για το καλό της εταιρείας και του κοινωνικού συνόλου.

Φαινόµενα απειλητικών πιέσεων και εξύβρισης συναδέλφων-συνδικαλιστών από προϊσταµενίσκους, δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει να αναδεικνύονται και να στηλιτεύονται µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ                                       ΜΙΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ