ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο Σύλλογός μας το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε διαρκή επαφή με τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ, παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις και τις ανάγκες που δημιουργούνται και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, είμαστε ακόμη στη μέση της κρίσης χωρίς ασφαλή εκτίμηση για την ημερομηνία εξόδου.

Για τη διευκόλυνση της εργασιακής καθημερινότητας, σε συνθήκες απομακρυσμένης εργασίας, αιτηθήκαμε στη Διοίκηση του Ομίλου τα ακόλουθα:

  • Δυνατότητα χρήσης της «επιδότησης» του εταιρικού κινητού τηλεφώνου για προμήθεια φορητών – σταθερών υπολογιστών και άλλων συναφών ειδών από το δίκτυο καταστημάτων μας σε προνομιακές τιμές/εκπτώσεις.
  • Δυνατότητα χρήσης της «επιδότησης» του εταιρικού κινητού τηλεφώνου, 6 μήνες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία.
  • Για τα υπαλληλικά προγράμματα (Group):
    • Δυνατότητα χρήσης των επιπλέον 15GB, που η Εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε, σε Extra SIM/Τablet.
    • Εμπλουτισμός προγραμμάτων και μείωση των χρεώσεων στα Group 1–3.

Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών προτείνουμε να γίνεται αποκλειστικά με χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Καλούμε την Εταιρεία να υλοποιήσει με την ταχύτητα που προστάζουν οι τρέχουσες συνθήκες τα ανωτέρω, τα οποία αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εργασίας των συναδέλφων με τηλεπικοινωνιακά είδη πληροφορικής τα οποία πλέον καθίστανται απαραίτητα για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις παρεμβαίνοντας με ρεαλισμό και υπευθυνότητα.

Μαζί θα τα καταφέρουμε!