ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΕ–ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΕ–ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Παρουσιάστηκε την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 η «Ετήσια Έκθεση 2019 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση» του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Στην ετήσια έκθεση καταγράφονται οι τελευταίες δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις, καθώς και η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Τα βασικά συμπεράσματα και εμπειρικά ευρήματα της έκθεσης είναι τα παρακάτω.

  1. Η οικονομική πολιτική πρέπει με πραγματισμό να αντιμετωπίσει τις χρόνιες διαρθρωτικές, παραγωγικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες και να δημιουργήσει ισχυρούς, επεκτατικούς και διατηρήσιμους αναπτυξιακούς πυλώνες.
  2. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και υπό τη συνεχή απειλή της εξυπηρέτησης του υπερσυσσωρευμένου δημόσιου χρέους.
  3. Οι ροές απασχόλησης των τελευταίων ετών δημιουργούν αισιοδοξία, ωστόσο η κατάσταση της αγοράς εργασίας σε όρους ποιότητας νέων θέσεων εργασίας και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων απέχει από το να θεωρείται ικανοποιητική.
  4. Οι σχετικές εμπειρικές εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν τη θέση ότι οι ασκούμενες πολιτικές των μνημονίων δεν ενεργοποίησαν διαρθρωτικούς και τεχνολογικούς μετασχηματισμούς που θα συνέβαλλαν στην ουσιαστική αναβάθμιση του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος. Αντιθέτως, η εμμονή στη συμπίεση του μισθολογικού κόστους και στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας ευνόησε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου και έντασης γνώσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές από το γεγονός ότι οι επενδύσεις στη μεταποίηση αναπροσανατολίζονται σε δραστηριότητες σχετικά χαμηλής τεχνολογικής έντασης.


Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσης στον παρακάτω σύνδεσμο.

www.inegsee.gr/ekdosi/etisia-ekthesi-2019-ine-gsee-i-elliniki-ikonomia-ke-i-apascholisi/

#ΟΤΕείμαστεΕμείς