ΠΡΕΒΕΖΑcontent-page.php

ΠΡΕΒΕΖΑ

Hotel Athina
Αμουδιά, Πρέβεζα
Τ_26840 41172

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
15 ΜΑΪΟΥ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 30€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ
40€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ
01 – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 30€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ
40€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 45€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40€ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ
ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ
  ΙΟΥΛΙΟΣ & 45€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 55€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 70€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60€ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

Οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

www.hotelathinaammudia.gr