ΠΑΤΡΑcontent-page.php

ΠΑΤΡΑ

Βιοκίνηση
Βικέλα 6, Πάτρα
Τ_2610 431485

10% σε όλες τις παροχές

www.biokinisi.gr

====================================================

Evathlon Gym
Αθηνών 5, Ρίον, Πάτρα
Τ_2610 990853 & Τ_694 4302064

10% στις παρεχόμενες υπηρεσίες

www.evathlon.gr