Τμήμα Αιτωλοακαρνανίαςcontent-page.php

Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας

Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα
 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΠΑΝΙΑ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΜΗΤΣΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΤΑΜΙΑΣ
 ΠΑΤΣΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΕΛΟΣ