ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Συνάδελφοι,

Η ΑΚΕ-ΠΑΣΕ και τα στελέχη της, όπως θα διαπιστώσατε, δεν συμμετείχε με αρθρογραφία στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού του Συλλόγου μας. Κύριος και βασικός λόγος, είναι ότι θεωρούμε, πως το περιοδικό οφείλει να καταπιάνεται με τα καίρια και σημαντικά θέματα των συναδέλφων και να απομακρυνθεί από τον παραταξιακό χαρακτήρα που έχει τώρα.

Το να εκδίδεις περιοδικό Συλλόγου, για να περάσεις τις θέσεις σου ως παράταξη και συγκεκριμένα εδώ της παράταξης του Ενωτικού, δεν είναι κάτι που μπορεί να νομιμοποιήσει η ΑΚΕ-ΠΑΣΕ. Δεν είναι δυνατόν, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής με θεσμικό ρόλο να γράφουν τις απόψεις τους με μόνο γνώμονα το παραταξιακό τους συμφέρον.

Θα μπορούσε ο Σύλλογος στην τελευταία του έκδοση, να καταπιαστεί με το τεράστιο θέμα βιωσιμότητας του Κεφαλαίου Αλληλοβοηθείας, που οδηγείται σε μαρασμό! Μια τόσο σημαντική θεσμική κατάκτηση κινδυνεύει! Θα μπορούσε επίσης, να ενημερώσει τους συναδέλφους για την πρόσφατη αλλαγή στην κείμενη νομοθεσία, που επιτρέπει στους γονείς να παίρνουν γονική άδεια από το τέταρτο έτος ηλικίας του παιδιού τους και μάλιστα η απαραίτητη προσαρμογή έχει γίνει στα πληροφοριακά συστήματα. Θα μπορούσε να ενημερώσει τους συναδέλφους, ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που μπορούμε να δηλώσουμε αλλαγή της εισφοράς μας στο ποσό που καταβάλουμε για το Λογαριασμό Νεότητας.

Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο παραδείγματα για το πώς οραματιζόμαστε και επιθυμούμε το περιοδικό, που εκδίδει ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ. Ενημερωτικό, ουσιαστικό, συνθετικό και μακριά από παραταξιακές σκοπιμότητες. Περιοδικό βήμα για τους συναδέλφους, ώστε να εκθέτουν τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους.

Καλούμε άμεσα την Εκτελεστική Επιτροπή του Συλλόγου, να πάρει αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του περιοδικού, που θα σέβονται τις αρχές της διαπαραταξιακής λογικής και θα συγκλίνουν στην αντικειμενική και ουσιαστική ενημέρωση των συναδέλφων.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΚΕ ΠΑΣΕ