ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στην πρόσφατη συνάντηση του σωματείου με τη διοίκηση του ομίλου σχετικά με το δίκτυο καταστημάτων, αναδείξαμε όλα τα θέματα που αφορούν και απασχολούν όλους μας.

Σχετικά με το θέμα των αξιολογήσεων, που αυτήν τη χρονική περίοδο μονοπωλεί το ενδιαφέρον των συναδέλφων της πρώτης γραμμής, μας ζητήθηκε συγκεκριμένα να αναφέρουμε τυχόν αστοχίες στον τρόπο και τη μέθοδο αξιολόγησης.

Παρακαλούμε με τη βοήθεια των προϊσταμένων σας, να αναφέρετε στο σύλλογο τέτοιες περιπτώσεις που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την εταιρεία να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις με κριτήριο την πραγματική αποτύπωση της προσπάθειας όλων μας.

Ο ΠΑΣΕ ΟΤΕ, με τη βοήθειά σας, όπως και όλα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί με υπευθυνότητα και συνέπεια αναδεικνύοντας όλα τα θέματα που άπτονται της καθημερινότητας όλων μας.