ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας στους έμμεσα ασφαλισμένους πλέον υλοποιείται μόνο μέσω του e-EΦΚΑ από την ιστοσελίδα https://www.efka.gov.gr και συγκεκριμένα από την επιλογή «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους».

Στην ανωτέρω ενέργεια οφείλουν να προβούν από 01/03/2021 οι άμεσα ασφαλισμένοι, με τη χρήση των κωδικών στο TaxisNet, για τα τέκνα τους τα οποία είναι άνω των 18 ετών και σπουδάζουν χωρίς να εργάζονται καθώς και για τις/τους συζύγους που δεν εργάζονται και είναι δηλωμένες/οι ως έμμεσα ασφαλισμένες/οι.

Με τη χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας πραγματοποιείται και απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

Οι άμεσα ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια καθώς η ασφαλιστική τους ικανότητα είναι σε ισχύ για όσο διάστημα εργάζονται. Ομοίως και για τα τέκνα τα οποία είναι μικρότερα των 18 ετών και είναι δηλωμένα ως έμμεσα ασφαλισμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Σύλλογό μας στο 2103302191.