ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο Σύλλογός μας είναι εκ του ρόλου του σε διαρκή επαφή με τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ, παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις και τις ανάγκες που δημιουργούνται και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται.

Από τις αρχές της πανδημίας τον περασμένο Μάρτιο, τονίσαμε την αναγκαιότητα που υπάρχει να στηρίξει η εταιρεία του εργαζομένους της σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, για τη διευκόλυνση της εργασιακής καθημερινότητας αλλά και του οικογενειακού προγραμματισμού, σε συνθήκες απομακρυσμένης εργασίας, αιτηθήκαμε στη Διοίκηση του Ομίλου τα ακόλουθα:

  • Δυνατότητα χρήσης της «επιδότησης» του εταιρικού κινητού τηλεφώνου για προμήθεια φορητών – σταθερών υπολογιστών και άλλων συναφών ειδών από το δίκτυο καταστημάτων μας, σε προνομιακές τιμές/εκπτώσεις.
  • Δυνατότητα χρήσης της «επιδότησης» του εταιρικού κινητού τηλεφώνου, 6 μήνες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία.
  • Για τα υπαλληλικά προγράμματα Group αναβάθμιση προγραμμάτων και μείωση των χρεώσεων στα Group 1–3.

Καλούμε την Εταιρεία να υλοποιήσει με την ταχύτητα που προστάζουν οι τρέχουσες συνθήκες τα ανωτέρω, τα οποία αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εργασίας των συναδέλφων που εργάζονται εξ αποστάσεως.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις παρεμβαίνοντας με υπευθυνότητα.

 Μαζί θα τα καταφέρουμε!