ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ο Σύλλογός μας ενημερώθηκε από εργαζόμενους στο δίκτυο καταστημάτων σχετικά με την αντιμετώπιση του χρόνου απουσίας κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω Covid-19.

Ενημερωθήκαμε ότι ο χρόνος απουσίας σύμφωνα με τη Διοίκηση επηρεάζει όχι μόνο τους στόχους πωλήσεων, αλλά και την ετήσια αξιολόγησή τους!

Συγκεκριμένα, ο χρόνος απουσίας (άδεια) λόγω lockdown προσμετρήθηκε ως χρόνος εργασίας στον ατομικό τους στόχο με αποτέλεσμα, όχι μόνο να χάσουν το σχετικό bonus αλλά να επηρεαστεί αρνητικά και η αξιολόγησή τους.

Όπως ορθά έπραξε η εταιρεία κατά την περίοδο της καραντίνα προσαρμόζοντας αντίστοιχα τους στόχους για την περίοδο του lockdown, έτσι και τώρα οφείλει να λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες της περιόδου και της κατάστασης και να διορθώσει παρερμηνείες και ατυχείς εφαρμογές των πολιτικών της.

Η δύναμή μας ο Σύλλογός μας.