ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Σε συνέχεια πολλαπλών οχλήσεων μελών μας, σχετικά με την καταβολή του επιδόματος παιδικού σταθμού για το μήνα Απρίλιο 2020, απευθύναμε σχετικό ερώτημα στη διοίκηση της Εταιρείας η οποία όπως μας ενημέρωσε αναμένει κρατικές οδηγίες για τη διευθέτηση του εν λόγω θέματος.