ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΣΗΣ

Αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τους εργαζόμενους της χώρας, ιδιαίτερα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για την καθημερινή μάχη που δίνει απέναντι σε μια πρωτοφανή απειλή.

Στον Όμιλο ΟΤΕ η σκέψη μας βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, των καταστημάτων και των τεχνικών, που με απόλυτο επαγγελματισμό συνεχίζουν την καθημερινή προσπάθεια, με στόχο την απρόσκοπτη παροχή των κρίσιμων για την κοινωνία και τη χώρα υπηρεσιών μας, ειδικά αυτήν τη δύσκολη περίοδο.

Τούτη τη δύσκολη ώρα προέχει η διασφάλιση της δημόσιας και προσωπικής υγείας. Κάθε άλλος επιχειρησιακός ή ατομικός στόχος μπορεί να μπει προσωρινά σε δεύτερη μοίρα. Ο Σύλλογός μας έχει έγκαιρα ζητήσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και παρακολουθεί την καθημερινή εφαρμογή τους, εξετάζει όλες τις αναφορές που έρχονται σε γνώση του και είναι σε ετοιμότητα για παρεμβάσεις όπου αυτές απαιτούνται.

Καλούμε την Εταιρεία μπροστά στις πρωτοφανείς συνθήκες, όπως σωστά έχει ως τώρα πράξει, να επεκτείνει τη δυνατότητα τηλεεργασίας στην πλειοψηφία των εργαζομένων που είναι εφικτό να εργαστούν απομακρυσμένα. Επιπλέον να λάβει δραστικά μέτρα στη λειτουργία των καταστημάτων και να απομακρύνει όλους τους συναδέλφους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες (εγκυμονούσες, με χρόνια προβλήματα υγείας, κλπ) από τους χώρους εργασίας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Επίσης την καλούμε να εξετάσει τη δυνατότητα επιπλέον παροχών σε πελάτες που δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε άμεσα το αίτημά τους με υπαιτιότητά μας.

Υποχρέωση και καθήκον όλων μας η ευθυγράμμιση με τις αποφάσεις της Πολιτείας και τις οδηγίες της Εταιρείας στην εθνική προσπάθεια να επιβραδύνουμε και να σταματήσουμε την εξάπλωση του ιού στη χώρα μας.

Με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και ενότητα θα ξεπεράσουμε την κρίση.