ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Διοίκηση του ΟΤΕ συνεχίζει την απομάκρυνση των συναδέλφων ΟΤΕ από θέσεις ευθύνης, αυτή τη φορά με το άλλοθι της εφαρμογής των job families, αναγκάζοντάς τους να υπογράψουν παράνομο και ετεροβαρές συμφωνητικό.

Εξαρχής διατυπώσαμε τις αντιρρήσεις μας για το περιεχόμενό του και τις συνέπειες που θα έχει μισθολογικά στο προσωπικό που μέχρι σήμερα λάμβανε το επίδομα θέσης. Η ΟΜΕ-ΟΤΕ έχει καταγγείλει το συγκεκριμένο συμφωνητικό ως παράνομο με σχετική ανακοίνωσή της, με την οποία συμφωνούμε.

Πέραν της καταγγελίας και με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, ως Σύλλογος προτείνουμε, οι συνάδελφοι ζυγίζοντας τις εναλλακτικές τους και σε περίπτωση που σκεφτούν την επιλογή να υπογράψουν, να συμπεριλαμβάνουν την ακόλουθη επιφύλαξη που συνέταξαν οι νομικοί μας σύμβουλοι:

“Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, καθ΄ ότι αρνούμαι και αποκρούω το χαρακτηρισμό το χαρακτηρισμό του υπεράνω των κατώτατων νομίμων αποδοχών μου ποσού ως οικειοθελούς παροχής, εφ’ όσον συνδέεται με την εκ μέρους μου άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης ή υπευθύνου έργου, καθώς επίσης αποκρούω και δεν συνομολογώ και την εκ μέρους μου παραίτηση από την αξίωση για πρόσθετη αμοιβή για την απασχόλησή μου καθ’ υπέρβαση του ημερησίου ή/και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας ή την εργασία μου νύχτα ή Σάββατο, Κυριακή, Εορτή ή άλλη εξαιρέσιμη ημέρα και αργία, λόγω δήθεν της εκ μέρους μου είσπραξης του ανωτέρω των κατωτάτων νομίμων αποδοχών ποσού.”

#ΟΤΕείμαστεεμείς