ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Σύλλογός μας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί τη νέα προσπάθεια της Διοίκησης να καταστήσει τους συναδέλφους “συνενόχους” στη μετατροπή του επιδόματος θέσης σε “οικειοθελή” και ως εκ τούτου οποτεδήποτε ανακαλούμενη παροχή.

Όλως έξαφνα, χωρίς μηδέποτε να έχουμε καν κληθεί σε διαβούλευση ή έστω συζήτηση για τη νέα κίνηση της Διοίκησης, περισσότεροι από 140 συνάδελφοι που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης κλήθηκαν να υπογράψουν εκβιαστικά ιδιωτικό συμφωνητικό που τροποποιεί τις ατομικές τους συμβάσεις εργασίας και καθιστά το επίδομα θέσης ευθύνης από τμήμα του τακτικώς καταβαλλόμενου μισθού τους σε …”οικειοθελή” παροχή, καθώς μάλιστα και σε ποσό που συμψηφίζεται με τις …υπερωρίες.

Ο Σύλλογός μας παρών παντού και πάντα σε κάθε νέα απόπειρα της Διοίκησης για μεταβολή των μισθολογικών όρων των συναδέλφων προς το χειρότερο,  ζήτησε άμεσα συνάντηση με τη Διοίκηση.

 

#ΟΤΕείμαστεΕμείς