ΕΚΛΟΓΗ ΘΑΝΑΣΗ ΖΕΚΕΝΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΗ ΘΑΝΑΣΗ ΖΕΚΕΝΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΕ συγχαίρει θερμά το Θανάση Ζεκεντέ για την πρόσφατη εκλογή του στο Δήμο Λοκρών.

Ενεργό μέλος του Συλλόγου μας και εκλεγμένος σε διάφορα όργανα ο Θανάσης ξεχωρίζει για το ήθος, την εργατικότητα, την κατάρτιση, την καθαρότητα των επιχειρημάτων και τη διάθεσή του για σύνθεση και συνεργασία.

Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΠΑ.Σ.Ε.–ΟΤΕ συνέβαλε τα μέγιστα στην ομαλή πορεία του Συλλόγου μας, ο οποίος λειτουργεί με οικονομική ανεξαρτησία και διοικητική διαφάνεια αποτελώντας σημείο αναφοράς για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα εντός και εκτός Ομίλου ΟΤΕ.

Η συμβολή του συναδέλφου Θανάση ήταν και παραμένει σημαντική, καθώς εργάστηκε μεθοδικά καλλιεργώντας κλίμα συνεργασίας μακριά από πάσης φύσεως εξαρτήσεις, ασχολούμενος μόνο με το συμφέρον των εργαζομένων.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα εργαστεί με τον ίδιο ζήλο και στο Δήμο Λοκρών και θα φέρει επιτυχή αποτελέσματα.

Μια καλύτερη ημέρα για όλους τους δημότες έρχεται! Μια Λοκρίδα που δίνει ευκαιρίες σε όλους χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς και περιορισμούς, μακριά από τις διαχωριστικές γραμμές του χθες.

Θανάση Καλή Θητεία!

#ΟΤΕείμαστεΕμείς