ΤΡΙΤΩΣΑΝ ΟΙ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ…

ΤΡΙΤΩΣΑΝ ΟΙ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ…

Ο Σύλλογος μας διαχρονικά βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους του Δικτύου Καταστημάτων. Πέραν των άλλων ανοιχτών θεμάτων, με αυξημένη ανησυχία παρακολουθούμε τις τελευταίες εβδομάδες το φαινόμενο ληστειών σε τρία καταστήματα της Αττικής, ευτυχώς χωρίς κάποιο ατύχημα, καθώς σύμφωνα με τους ίδιους τους εργαζομένους, η πρόσφατη εκπαίδευσή τους από την Εταιρεία σε θέματα υγείας και ασφάλειας λειτούργησε αποτελεσματικά.

Καλούμε τους συναδέρφους των καταστημάτων να εφαρμόζουν πιστά και με απόλυτη προτεραιότητα τις πολιτικές και οδηγίες ασφαλείας. Η διαφύλαξη της υγείας και της ακεραιότητάς τους είναι ασύγκριτα σημαντικότερη έναντι άλλων στόχων πωλήσεων και εσόδων.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι η Εταιρεία θα σταθεί δίπλα στους συναδέρφους των τριών καταστημάτων, παρέχοντας τους όποια διευκόλυνση τυχόν χρειαστούν. Η δε στοχοθεσία των καταστημάτων θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί αντίστοιχα και για όσο χρειαστεί.

Παράλληλα η Εταιρεία οφείλει να:

  • ενισχύσει τις πολιτικές και τα μέτρα ασφαλείας των καταστημάτων
  • να συνεχίσει και να ενισχύσει τις σχετικές εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις  στο προσωπικό
  • να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας όπου απαιτείται

Τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα της Eταιρείας. Ο Σύλλογός μας παρακολουθεί στενά όλα τα θέματα που αφορούν το Δίκτυο Καταστημάτων και στέκεται σταθερά δίπλα στους συναδέλφους.

 

Μαζί θα τα καταφέρουμε!