E.Σ.Σ.Ε. 2012-2014content-page.php

E.Σ.Σ.Ε. 2012-2014

Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για το κείμενο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2012 – 2014.

Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για το κείμενο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που αφορά τα θεσμικά, για τα έτη 2013 – 2014.

Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για τα θεσμικά κατοχυρωμένα με Νόμο, Ε.Σ.Σ.Ε. ή Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που θα είχαμε απωλέσει εάν δεν υπογράφονταν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.