ΛΑΡΙΣΑcontent-page.php

ΛΑΡΙΣΑ

Αγγλοπαιδεία
Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας
Καραθάνου 60 & Φιλικής Εταιρίας, Λάρισα
Τ_6972 237772

30% στα δίδακτρα για τα μέλη του ΠΑΣΕ – ΟΤΕ & τους συγγενείς τους
Απευθυνόμαστε σε μαθητές, φοιτητές & ενήλικες
Υπεύθυνος Σπουδών Παπαγεωργίου Δημήτρης