Λοιποί Εκπρόσωποι Συλλόγουcontent-page.php

Λοιποί Εκπρόσωποι Συλλόγου

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΑρβανιτοζήσηςΔημήτριοςΤακτικό μέλος
2ΡουτζούνηΕυανθίαΑναπληρωματικό μέλος

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
1ΚοντογιώργοςΛάμπροςΤακτικό μέλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΚαζάκουΕλένηΤακτικό μέλος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΦούκαςΔημήτριοςΤακτικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΠΑΚΕ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Δημητρίου ΝικόλαοςΜέλος Δ.Σ.