Λοιποί Εκπρόσωποι Συλλόγουcontent-page.php

Λοιποί Εκπρόσωποι Συλλόγου

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αρβανιτοζήσης Δημήτριος Τακτικό μέλος
2 Ρουτζούνη Ευανθία Αναπληρωματικό μέλος

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
1 Κοντογιώργος Λάμπρος Τακτικό μέλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Καζάκου Ελένη Τακτικό μέλος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Φούκας Δημήτριος Τακτικό μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΠΑΚΕ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

2

Αλεφάντη

Λύρης

Γεωργία

Θεόδωρος

Μέλος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.