ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗcontent-page.php

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Από τις διαθέσιμες επιλογές μπορείτε να ενημερωθείτε για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα μέλη των Τοπικών Διοικουσών ανά την Ελλάδα. Επιπλέον για τους εκπροσώπους του Συλλόγου μας στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, στα Πειθαρχικά Συμβούλια, κλπ.