ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑcontent-page.php

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στα γραφεία του Συλλόγου μας στη διεύθυνση Τζωρτζ 10, 7ος όροφος, 10677, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα.

  1. Ενημερωτικό σημείωμα.
  2. Εξουσιοδότηση – Εργολαβικό δίκης εις διπλούν με πρωτότυπη υπογραφή.
  3. Εκκαθαριστικό αποδοχών μηνός Μαΐου για κάθε ένα από τα έτη: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018.
  4. Φύλλα αξιολόγησης με ελάχιστο βαθμό 3 για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018.
  5. Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των 75€ για τα δικαστικά έξοδα, στο λογαριασμό της δικηγορικής εταιρείας Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες  GR47 0140 1030 1030 0232 0008 873   στην Alpha Bank.

Στην περίπτωση μισθολογικής προαγωγής κατόπιν δικαίωσης από το συμβούλιο προαγωγών, αναφέρετε τη σχετική απόφαση και προσκομίστε αντίγραφο αυτής.

Οι συνάδελφοι που καταθέτουν για πρώτη φορά αγωγή, έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τα κλιμάκια των πέντε τελευταίων ετών.

Για όσους έχουν προσληφθεί πριν το 1999 παρακαλούνται να προσκομίσουν και το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας Δεκεμβρίου 1999.